پنجمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی
صنعت نمونه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تهران
تندیس کوشش در عرصه فرهنگ و صنعت
واحد نمونه سال ۸۱ از طرف سازمان صنایع و معادن
صنعت نمونه در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تهران

نشان های تقدیر اروند

شرکت صنایع یکتا تهویه اروند در طول حیات خود موفق به کسب عناوین بسیاری گردیده که در زیر به برخی از آنها اشاره گردیده است:

 • واحد نمونه خانه صنعت ومعدن ۱۳۸۲
 • شرکت برگزیده سازمان صنایع ومعادن ۱۳۸۲
 • تندیس صنعت برتر جشنواره تولید ملی ، افتخار ملی ۱۳۸۶
 • واحد نمونه سازمان صنایع ومعادن ۱۳۸۱و ۱۳۸۲
 • تندیس کوشش درعرصه فرهنگ وصنعت ۱۳۸۱
 • صنعت نمونه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تهران ۱۳۷۶


نشان های تقدیر اروند

همچنین در طی سال ها فعالیت خود مفتخر به دریافت تقدیرنامه های بسیاری از ارگانها و نهادهای مختلف گردیده ایم که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

 • تقدیرنامه خانه صنعت و معدن ۱۳۸۲
 • تقدیرنامه خانه صنعت و معدن ۱۳۸۳
 • تقدیرنامه سازمان نظام مهندسی اصفهان ۱۳۸۲
 • تقدیرنامه وزارت بازرگانی  ۱۳۷۶
 • تقدیرنامه دانشگاه شهید رجایی  ۱۳۸۸
 • تقدیرنامه وزارت صنایع و معادن  ۱۳۸۶


تقدیر نامه های شرکت اروند

 

 

 

کلیه حقوق نزد شرکت صنایع یکتا تهویه اروند محفوظ می باشد.
بالا